Home / Çalışma Pirensibi

Çalışma Pirensibi

Falke Kombinin Çalışma Prensibi Nedir ?

Falke kombi normal olarak ilk çalışmaya başladığında ısıtma tesisatı için çalışır. Sirkülasyon pompası ve fan (hermetik modellerde) çalışır. Gaz vanası açılarak
ana yakıcıya gaz gider ve ateşleme başlar. Ateşleme gerçekleşmezse gaz girişi kesilir, falke kombi durur, arıza uyarı ışığı yanar. 3 yollu vana ısıtma eşanjöründen
çıkan suyu ısıtma devresine yönlendirir. Isıtma devresine giren su radyatörlerde dolaşır, sıcaklığı düşmüş olarak falke kombiye gelir.
Falke kombi kullanım sıcak suyu için çalışmaya ayarlanmışsa (yaz konumu) veya ısıtma konumunda iken sıcak su musluklarından biri açılırsa, akış anahtarı
sıcak su devresindeki su akışını hisseder ve 3 yollu vana konum değiştirerek sıcak su konumuna geçer. 3 yollu vana ısı eşanjöründen çıkan suyu boyler
eşanjörüne yönlendirir. Boyler eşanjöründen çıkan su plaka tipi eşanjöre yönlenir, boylere giren soğuk kullanım suyu ısıtılır.
Sıcaklık sınır değerlerin üzerine çıkarsa gaz girişi kesilir.
Kombiden Yüksek Verim Almak İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Falke kombi Çalışma pirensibiDünün falke kombileri baca gazları yoğuşmayacak ve eşanjörlerde korozyon olmayacak şekilde dizayn edilmekteydi. Yoğuşma ve korozyon riski yüzünden
% 85-90 arasında değişen ısıl verimlerin üzerine çıkılamıyordu. Gelişen teknoloji ve yoğuşmalı falke kombilerin piyasada yer alması ile falke kombi verimleri
% 109 oranlara yükseldi. Yoğuşmalı cihazların yüksek verimi iki etkenden kaynaklanmaktadır. % 90-99 oranında dumanların gizli kalan ısısının tekrar elde edilmesinden ve atmosferdeki ilgili dumanların hassas ısılarının azalmasından. Doğalgazın yanma işlemi sırasında 2O2 > 2H2O buhar halinde su oluşur.
Yakılan gazın herbir metreküpü başına 860 Kcal harcanarak 1.6 kg buhar elde edilir. Klasik falke kombilerde, buharlaşmaya ilişkin olan bu gizli ısıdan yararlanılamamaktadır. Bu ısının geri kazanımı için duman gazlarının yoğuşturulması gereklidir.
Yoğuşmalı falke kombilerde, dumanların atmosfere karışmadan yoğuşturulması sağlanır. Yoğuşma için gazların sıcaklığını yoğuşma sıcaklığı olan 560C’ye kadar düşürülmesi gerekir.

Yoğuşmanın başladığı anda gazların sıcaklığı sabit kalır. Yoğuşmalı kazanlarda yoğuşmanın sağlanabilmesi için klasik kazanlara göre daha geniş ısı
esanjörü, premix brülör ve gelişmiş elektronik kontrol ünitesi ile mümkündür. Baca gazı sıcaklığı 25-350C arasında değişmektedir.
Yoğuşmalı kazanlar NOx, CO ve CO2 gazlarından çok daha az emisyon yayarlar.
Klasik ve yoğuşmalı falke kombi arasındaki farkları oluşturan en önemli elemanlar aşağıda sıralanmıştır:

a) Isı Eşanjörü: Yoğuşmalı falke kombilerin ebatları aynı kapasiteli klasik kazanlara oranla daha büyüktür. Çünkü ana eşanjörün ısıtma alanı daha fazladır.
Daha geniş alanlı olarak tasarlanan ısı eşanjörü korozyona dayanıklı olabilmesi için alüminyum döküm veya paslanmaz çelik malzemeden yapılır.

b) Brülör: Yoğuşmalı falke kombilerde kullanılan brülörlerin ortak özellikleri;

– Yüksek verimle çalışmaları,
– Geniş modülasyon aralıkları, (klasik falke kombilerde % 40-100, yoğuşmalılarda %16-100)
– Kullanılan gaz cinsine gore kolay ayarlanmaları,
– Servis ve bakım kolaylığı dikkate alınarak tasarlanmış olmalarıdır. Geniş kapasite aralığında yapılan modülasyonla konutun o anki ısınma ihtiyacına
göre gerekli ısı enerjisi en verimli şekilde üretilmekte, böylece hem yakıt ekonomisi hem sürekli sağlanan yanm ile dur-kalk işletmesi olarak
adlandırılan çalışma tarzından kurtulmuş temiz bir yanma elde edilmiş olmaktadır.

c) Fan: Sistemin en önemli iki elemanı fan ve gaz valfidir. Değişken hızlı fan, gerekli devir sayısını sağlayan sinyali, dış hava sıcaklığını referans alan
ve yanma için gerekli hava miktarını sağlayacak optimum fan devir sayısını hesaplayan elektronik regülasyon sisteminden alır. Sinyal konutun o anki hava
koşullarında ısıtılabilmesi için gerekli olan enerjiyi temin edecek yanmayı sağlayacak hava miktarına göre fan devrini ayarlar.
Değişken hızlı, DC motorlu falke kombi besleme fanı elektrik tüketimini klasik falke kombilere göre % 15-50 arasında azaltmaktadır.

d) Gaz Valfi: Yanma için gerekli olan gaz, bir fan ile kontrol edilen gaz armatürü vasıtasıyla ayarlanır. Gaz ve püskürtülen havanın brülörden once
karışmasıyla ”ön karışım” sağlanır ve bu karışım yanma odasında yakılır. Yoğuşmalı falke kombiler gerek Avrupa standartları çerçevesinde gerekse geleneksel
kazanlara oranla NOX, CO ve CO2 gazlarından daha az emisyon yayarlar. NOX oranı genellikle 25 ppm’den az ve CO oranı ise 10 ppm’den azdır.

Call Now Button0216 639 14 24